ბანერი
ბანერი
ბანერი 2
ბანერი 6
ბანერი345
საინფორმაციო ცენტრი
შანტუი ყოველთვის ყურადღებას ამახვილებს ტექნიკურ ინოვაციებზე და მდგრად განვითარებაზე.ის არის ერთ-ერთი ადგილობრივი წამყვანი და თითქმის საერთაშორისო მოწინავე მწარმოებელი კვლევისა და განვითარების შესაძლებლობებში
სამთო ინდონეზია 2022 წ
2022-10-07
შანტუი მონაწილეობდა ინდონეზიის სამთო სამუშაოებში ...