туг
туг
туг 2
туг 6
баннер345
мэдээллийн төв
Шантуй нь техникийн шинэчлэл, тогтвортой хөгжилд байнга анхаардаг.Энэ нь судалгаа, хөгжлийн чадавхаараа дотоодын тэргүүлэгч, бараг олон улсын дэвшилтэт үйлдвэрлэгчдийн нэг юм
Уул уурхай Индонез 2022
2022-10-07
Шантуй уул уурхайн Индонезийн ...