ਬੈਨਰ
ਬੈਨਰ
ਬੈਨਰ2
ਬੈਨਰ6
ਬੈਨਰ345
ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ
ਸ਼ਾਂਤੂਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 2022
2022-10-07
ਸ਼ਾਂਤੁਈ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ...